tiistai 21. lokakuuta 2008

Kuntotesti

Ihan uteliaisuudesta piti suorittaa. Olisipa fyysinen kunto samaa tasoa.

Kuntotestin tulokset
Onneksi olkoon. Olette nyt suorittanut Kulttuurikuntotestin. Seuraavassa todetaan teidän tuloksenne.

Nimi:
Kulttuurikuntopotilas
Ikä:
40-59 vuotta
Kulttuurikuntopisteesi:
8.71
Olette huippukunnossa.
Kulttuurikuntonne on optimitasolla. Teille suositellaan kulttuurin harjoittamista nykyisellä tasolla jatkossakin.
Kulttuurikuntopotentiaali:
Vastauksienne perusteella laskettu Kulttuurikuntopotentiaalinne on huomattava. Toisin sanoen, ylikunnon vaara tulee ottaa huomioon jo ensimmäisiä kunnonparannustoimenpiteitä tehdessänne.
Muihin testin tehneisiin verrattuna kulttuurikuntonne on:
Muihin testin tehneisiin verrattuna teidän kulttuurikuntonne on parempi.
Teidän kaltaisiinne ihmisiin verrattuna kulttuurikuntonne on:
Teidän kulttuurikuntonne on täsmälleen sama kuin testiin vastanneilla keskimäärin.
Hyvän elämän kannalta tavoittelemisen arvoinen kulttuurikunto:
Tämänhetkinen kulttuurikuntonne mahdollistaa teille hyvän elämän. Teidän on kuitenkin syytä muistaa, että kaikki kulttuurin hyvät vaikutukset eivät varastoidu, vaan teidän hyvinvointinne jatkossa riippuu suuressa määrin siitä, miten kykenette pitämään suhteenne kulttuuriin ennallaan. Tämä ei toki tarkoita, etteikö vaihtelu voisi tehdä teillekin hyvää.
Teidän elämäntilanteenne:
Teidään elämänvaihettanne leimaa mahdollinen kypsyminen ihmisenä, johon liittyy myös kypsyminen yhdessä kumppaninne kanssa. Koska teillä ei ole jatkuvaa vastuuta lasten kasvattamisesta, mahdollisuutenne harrastaa kulttuuria ovat hyvät. Mikäli asemanne työelämässä on jossakin määrin selkeytynyt teille saattaa olla mahdollista vapauttaa entistä jonkin verran enemmän voimavaroja kulttuurin alueelle. Parisuhteessa elävänä joudutte kuitenkin huomioimaan kumppaninne ja mahdollisuutenne harrastaa kulttuuria saattavat jossakin määrin riippua kumppaninne suhtautumisesta aihepiiriin.
Teidän Lähipiirinne:
Olette sikäli onnellisessa asemassa, että lähipiirinne harrastaa kulttuuria jotakuinkin samalla tavalla kuin te itse. Voitte tällä tavoin katsoa kuuluvanne jonkinlaiseen kulttuuriyhteisöön, jossa voidaan myös käydä mielekästä keskustelua kulttuurin sisällöistä. Teidän kannattaa suhtautua lähimpiin ihmissuhteisiinne myös arvokkaana kulttuurivoimavarana.
Kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia ovat paikkakunnallanne:
Asuinpaikassanne on jonkin verran kulttuuripalveluita. Halutessanne voisitte ehkä aktiivisesti osallistua niiden kehittämiseen tai kenties tuoda kotiseudullenne jonkinlaista uutta kulttuuritoimintaa. Pienistä asioista on monesti kulttuurin alalla kasvanut suuria, eikä teilläkään ole mitään syytä epäillä, etteikö se olisi mahdollista myös teidän kohdallanne.
Vahvuuksianne käyttämällä kenties keksitte keinon lisätä kulttuurin osuutta elämässänne:
Mikäli haluatte parantaa kulttuurikuntoanne, kehotamme teitä pohtimaan yksilöllisiä vahvuuksianne ja sitä, mikä juuri teille on ominaista. Juuri näitä käyttämällä voitte ryhtyä lisäämään kulttuurin osuutta elämässänne. Miten käytännössä sen teette, edellyttänee omaa pohdintaanne. Erityisesti omia vahvuuksianne käyttämällä saatatte kuitenkin löytää entistä elävämmän ja palkitsevamman suhteen kulttuuriin.
Harrastatte kulttuuria 10 tavalla:
Kirjallisuus, musiikki, kuvataide, tanssi, teatteri, elokuvat, sarjakuvat, muoti, arkkitehtuuri ja/tai muotoilu ja radion tai television kulttuuriohjelmat, kuunnelmat, dokumentit ovat kulttuuriharrastuksianne ja vietätte aikaa niiden parissa varsin paljon.
Sosiaaliselta kannalta kulttuuriharrastuksenne on:
Kulttuurin harrastamiseen liittyvät ihmiskontaktit ovat teillä merkittäviä. Kontaktien kautta teillä on ehkä myös mahdollista jollakin tapaa kehittyä suhteessanne harrastukseenne.
Persoonallisuuspiirteittenne pohjalta ehdotamme teille tutustumista esimerkiksi:
Olette pikemmin maanviljelijä, virkamies, opettaja, yrittäjä tai kotiäiti kuin boheemi taiteilija. Pidätte ehkä historiaan liittyvistä teoksista, vieraista paikoista kertovista elokuvista tai tunnettujen poliitikkojen elämäkerroista. Kärsivällisyytenne on hyvä, ja siksi saatatte haluta istua kolmen tunnin mittaisen teatteriesityksen alusta loppuun - ainakin, jos se perustuu klassikkotekstiin - vaikkei se olisikaan teistä kiinnostava. Te jos joku, olette ihminen, joka kykenee halutessaan lukemaan koko Kalle Päätalon tuotannon tai Grimbergin Kansojen historian.
Toisaalta elämäntilanteessanne saattaisitte olla kiinnostunut esimerkiksi:
Toisaalta olette jo sen verran kokenut elämän suhteen, että aikaisempaan elämäänne verrattuna teillä on nyt enemmän kypsyyttä ja seesteisyyttä. Ehkä teidän tilanteessanne voisikin olla hyvä palata johonkin sellaiseen kulttuurin lajiin, jota olette jo aikaisemmin harrastaneet ja tutkia sitä, mitä uutta ymmärrystä kokemuksenne nyt voisi tuoda tuosta lajista esiin. Monet esimerkiksi lukevat iässänne uudelleen kirjoja tai katsovat elokuvia, joita ovat kohdanneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan.
Vastaustenne perusteella on syytä olettaa:
Ajatellessanne kaikkea mitä testin tulos on teistä tähän mennessä sanonut tai teille tähän mennessä suositellut, saatatte hyvinkin löytää monia kohtia joiden kanssa olette samaa mieltä. Teidän kannattaa tutkia tarkoin nämä kohdat, vaikka alleviivaten, ja ryhtyä pohtimaan näiden teille merkityksellisten ajatusten soveltamista juuri teidän omaan elämäänne.
Suosittelemme, että juuri siksi kokeilisitte yllämainittuja lajeja ennakkoluulottomasti:
Uskomme, että teissä on harkitsevaa vastuuntuntoa ja myös älykästä sitoutumista noudattaa teille annettuja suosituksia silloinkin, kun ne alkuun vaikuttavat ristiriitaisilta tai epäjärjestelmällisiltä. Teidän kaltaisenne ihminen ymmärtää, että kiitos seisoo lopussa, ja kulttuurin alalta te löydätte monia osoituksia tästä.
Ylipäätään elämänne merkitys:
Te olette intohimoinen etsijä, joka haluaa ottaa selvää, mistä elämässä on kyse. Juuri siinä kulttuuri tarjoaa teille monia ja keskenään ristiriitaisiakin mahdollisuuksia. Kulttuurin avulla voitte löytää elämän tarkoituksen, tai monta sellaista.
Paikka, aika ja lääkärin allekirjoitus
Helsinki, 12.10.2008,Tohtori Kulttuurikunto
YLE TV1 Kulttuurikunto Tekijät Palaute

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

ä hienouksien maailmassa mittään.
asiaakin oli, nimittäin minun blokissani on jotain sinullekkin!

Anonyymi kirjoitti...

Jättipä alun pois:(
luki, - katotaan oaanko minä täällä hienouksien maailmassa mitään. ja sitten tuo edellä näkyvä asia.